środa, 15 kwietnia 2015

Egzamin Gimnazjalny Testy Arkusze Odpowiedzi Przecieki 2015

Siemka wszystkim gimnazjalistom, którzy nie są na tyle mądrzy i inteligentni by poszukać w necie arkusze z egzaminów gimnazjalnych 2015.
Jak wszyscy dobrze wiemy bez przerwy są wycieki danych, filmy można obejrzeć przed premierą, wyciekają piosenki, gry, ba dane są nawet wykradane dla CIA, czy innych agencji rządowych, hakowane są strony rządu czy innych instytucji.

Więc i problemem nie było wykraść arkusze egzaminów gimnazjalnych. Jak to zrobiliśmy ? 
Włamaliśmy się na strony CKE i pobraliśmy testy. Żeby były jeszcze lepiej opracowaliśmy do nich odpowiedzi.
Są to 100% pewniaki.
Jest za mało czasu by CKE zmieniła testy, a po aferze z liczeniem głosów w wyborach, rząd nie przyzna się do takiej wpadki.

Nie kłamiemy. Na dowód wrzucam skan pierwszej strony arkusza z matematyki.
poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Egzamin gimnazjalny 2015 PYTANIA I ODPOWIEDZI

Egzamin gimnazjalny 2015 PYTANIA I ODPOWIEDZI Egzamin gimnazjalny już od 21 do 23 kwietnia. Pora poznać pytania na temat egzaminu. Czy będzie się można pomodlić? Czy będzie się można nieznacznie spóźnić, albo zrobić sobie przerwę? Oto szczegółowe pytania z odpowiedziami, których udzielił szef Komisji Egzaminacyjnej.
Czy mogę wnieść na salę maskotkę? Maskotka?
Nie. Do sali wnosimy tylko pomoce i materiały dopuszczone w Procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum. Nauczyciele mówią, że nie będę mógł rozwiązać zadań moim ulubionym, piszącym na zielono długopisem. Dlaczego? Karty odpowiedzi są sczytywane przez urządzenia elektroniczne i kolorowe długopisy mogą być źle odczytane.
Czy będę mógł wnieść na salę wyłączony telefon?
Nie! 
Do sali egzaminacyjnych nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać. Tak postanowił w rozporządzeniu Minister Edukacji Narodowej. Wniesienie telefonu komórkowego = unieważnienie egzaminu. Dyrektor szkoły musi wtedy unieważnić egzamin. 

Czy w tracie egzaminu mogę wychodzić do toalety? Jak często?
Co do zasady nie wychodzi się do toalety. Należy o to zadbać przed egzaminem. Jednak w sytuacji nagłej konieczności, przewodniczący na pewno na to zezwoli ale zadba, aby zdający nie mógł się komunikować z innymi osobami. 

Mogę wybrać sobie miejsce do siedzenia i usiąść obok przyjaciółki? 
Nie. Przy wejściu do sali egzaminacyjnej zdający wylosują numer miejsca. 

Czy po wejściu na salę będę mógł się pomodlić?
To bardzo indywidualna sprawa.
Nikt zapewne nie będzie zabraniał cichej modlitwy. 

 Co mam zrobić gdy spóźnię się do szkoły? Komu to zgłosić?
 Nie spóźniamy się na egzamin. Jeżeli zdający spóźni się na egzamin, będzie mógł przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym. Przy krótkim spóźnieniu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego podejmie decyzję czy zdający będzie mógł wejść do sali egzaminacyjnej.

Co się stanie, jak zostanę przyłapany na ściąganiu?
Ściąganie to jest nieuczciwość. W przypadku ściągania dyrektor szkoły powinien unieważnić egzamin. Ściąganie może także zostać ujawnione w czasie sprawdzania pracy przez egzaminatora.

Jeśli ze stresu zasłabnę w trakcie pisania, czy będę mógł kontynuować egzamin czy będę musiał napisać nowy?
Jeśli ktoś zasłabnie w czasie egzaminu, na ogół przerywa się taki egzamin, ponieważ trzeba udzielić pomocy medycznej a ponadto po zasłabnięciu na ogół źle się czujemy, co może mieć wpływ na wynik egzaminu. Taka osoba może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym. 

Czy w czasie przerwy między egzaminami będę mógł rozmawiać przez telefon?
Istnieje taka możliwość. Zależy to jednak od organizacji przechowywania zdeponowanych telefonów w szkole.

 Będę mógł mieć na stoliku butelkę z wodą?
W czasie egzaminu na stoliku nie powinno jej być. Choć w szczególnych sytuacjach, napój może być podany przez członka zespołu nadzorującego. 

Zostanę wpuszczony na salę, jeśli nie ubiorę się elegancko?
Egzamin to dość szczególne wydarzenie i na ogół uczniowie ubierają się odświętnie. W szkołach obowiązują także indywidualne ustalenia odnośnie stroju uczniowskiego. Trzeba zapytać o to w konkretnej szkole.

 Co jeśli, w trakcie egzaminu ktoś do mnie zadzwoni? 
Jeśli tak się stanie, to oznacza, że zdający posiada przy sobie telefon i wtedy egzamin jest unieważniony. 

Co jeśli w trakcie egzaminu zadzwoni telefon nauczycieli zasiadających w komisji?
Nauczyciele wchodzący w skład zespołu nadzorującego egzamin nie powinni posiadać w sali telefonów. Jeżeli tak się zdarzy, każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie pod kątem wpływu tego zaburzenia na wynik egzaminu. 

Nauczyciele mogą w trakcie egzaminu opuszczać salę?
 Nie powinni opuszczać sali w czasie egzaminu. Dopuszcza się jednak takie sytuacje, na przykład w przypadku konieczności zawiadomienia dyrektora szkoły o jakimś zdarzeniu. 

Choruję na astmę, mogę mieć przy sobie inhalator?
Osoby z chorobami przewlekłymi mogą mieć ze sobą lekarstwa i niezbędny sprzęt. Za dostosowanie warunków egzaminu do potrzeb zdających odpowiada dyrektor szkoły. Koniecznie trzeba się zwrócić do niego z tym problemem. 

Co się stanie, kiedy w trakcie odsłuchiwania nagrań z języka obcego zabraknie prądu?
 Jeśli tak się stanie, to istnieje możliwość przedłużenia egzaminu, użycia odtwarzacz na baterie itp. Jeżeli nie ma takich możliwości a przerwa w dostawie prądu jest długotrwała, egzamin trzeba będzie powtórzyć w terminie dodatkowym. 

Boję się, że nie będę słyszał wyraźnie nagrań. Są jakieś normy określające, na jakim sprzęcie audio nauczyciele powinni puszczać nagrania. Jak głośno powinny być odtwarzane nagrania?
Użyty w sali egzaminacyjnej sprzęt do odtwarzania nagrać powinien stworzyć warunki do odsłuchania nagrania. Przed egzaminem sprzęt i akustyka sali powinny zostać sprawdzone. 

Czy mogę korzystać ze swojego kalkulatora? 
Lubię na nim pracować.
W czasie egzaminu gimnazjalnego z matematyki nie można używać kalkulatora.


Egzamin gimnazjalny 2015 w nowej formie:
 

We wtorek gimnazjaliści napiszą część humanistyczną, w środę część matematyczno-przyrodniczą, w czwartek natomiast część językową. Egzamin z części humanistycznej składa się z dwóch części. Pierwsza część to zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, na której napisanie uczniowie mają przeznaczone 60 minut. Druga część składała się z zadań z języka polskiego i trwa 90 minut. Podobnie wygląda egzamin z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie najpierw napiszą test z przedmiotów przyrodniczych (czas trwania 60 minut), a później z matematyki (czas trwania 90 minut). Natomiast egzamin z języków obcych składa się z dwóch poziomów: podstawowego (czas trwania 60 minut) oraz rozszerzonego (czas trwania 60 minut).

piątek, 27 marca 2015

Egzamin gimnazjalny – kiedy może zostać przerwany ?

Ściągi, telefony i inne urządzenia telekomunikacyjne nie powinny znaleźć się na sali egzaminacyjne. Nie warto ryzykować. Próba ściągania, odpisywania czy korzystania z niedozwolonych urządzeń może zakończyć się przerwaniem egzaminu gimnazjalnego i unieważnieniem go.

Próba ściągania, odpisywania czy korzystania z niedozwolonych urządzeń może zakończyć się przerwaniem egzaminu

Szkolny zespół egzaminacyjny może przerwać uczniowi pisanie egzaminu i unieważnić dany zakres odpowiedniej jego części w przypadku, kiedy stwierdzi, że uczeń:
- niesamodzielnie rozwiązywał zadania
- wniósł do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjne, bądź też z niego korzysta
- zakłóca prawidłowy przebieg pracy z arkuszem egzaminacyjnym w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

Jeśli uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu w danej części.

Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzania, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu z danego zakresu w terminie dodatkowym.

Egzamin gimnazjalny 2015. Jak przekonać dziecko do nauki?

Egzamin gimnazjalny 2015 już wkrótce! Jest to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu człowieka. Decyduje o jego przyszłości. Jak przekonać dziecko do nauki? Oto kilka porad!

Egzamin gimnazjalny jest jednym z najważniejszych w życiu młodego człowieka. To on decyduje, do jakiej szkoły średniej dostanie się dziecko. Obawiasz się, że nie zda i chcesz zmotywować je do nauki? Oto kilka sprawdzonych porad!

Nie karz, nie strasz
Strach potrafi być motywujący, ale nie w szkole. Jeśli będziesz wciąż wywierać presję na swoim dziecku, odbije się to na wynikach egzaminu. Dziecko będzie miało problemy z koncentracją i podejdzie niechętnie do nauki. Często strach obniża zdolność myślenia. Nie wypominaj konsekwencji źle napisanego egzaminu na każdym kroku. Wystarczy jedna, poważna rozmowa na temat przyszłości dziecka. Niech opowie ci o swoich planach i wybranym liceum. Pomoże mu to w motywacji do osiągnięcia swoich celów. A jednym z nich jest zdanie egzaminu, prawda?

Nagradzaj, motywuj
Dla dziecka najważniejsze jest wsparcie rodzica. Najbardziej motywujące są ciepłe słowa i pochwały. Jeśli pociecha wróci z pozytywną oceną z klasówki, wyraź swoją aprobatę. Możesz także wyznaczyć jakąś nagrodę motywacyjną - jeśli twoje dziecko lubi czytać, kup mu książkę za dobre oceny. Wyznacz mu osiągalny cel, do którego będzie chętnie dążyć.

Dobry korepetytor
Jeśli zależy ci na wynikach egzaminu, zatrudnij korepetytora. Osoba z odpowiednimi kwalifikacjami lepiej przygotuje dziecko i sprawdzi jego umiejętności. Pomaganie dziecku na własną rękę często może zaszkodzić waszym relacjom.

Rozwiązywanie arkuszów
Najlepsza nauka jest poprzez praktykę. Zamiast kazać dziecku godzinami siedzieć nad książką z teorią, poproś je o rozwiązanie egzaminów z poprzednich lat. Dzięki temu zdobędzie cenną wiedzę.

Egzamin gimnazjalny. Co zabrać?

Egzamin gimnazjalny 2015 rozpocznie się we wtorek 21 kwietnia. Co trzeba mieć przy sobie? Czego na salę wnosić nie wolno? Sprawdźcie.

O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali.
Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

Uczeń powinien mieć przy sobie przybory do pisania i rysowania jak: długopis czy pióro z czarnym tuszem/atramentem, ołówek, gumkę i podstawowe przybory geometryczne (linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz).
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Każda próba użycia takiego urządzenia może ozbnaczać przerwanie egzaminu.

I na koniec zła wiadomość dla miłośników "przedmiotów przynoszących szczęście". Według przepisów, maskotek i innych talizmanów nie można wnosić na salę egzaminacyjną.

Podczas egzaminu nie wolno:
a) Opuszczać sali egzaminacyjnej (uczeń tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego)
b) Zmieniać wylosowanego w sali miejsca
c) Konsultować się z innymi zdającymi, rozmawiać z innymi uczniami

Egzamin gimnazjalny 2015. Aż 14 proc. gimnazjalistów nie czyta książek!

Egzaminy gimnazjalne 2015 zbliżają się wielkimi krokami. Wiele wskazuje na to, że gimnazjaliści mogą mieć z nim spore problemy! Na jaw wyszło bowiem, że aż 14 proc. nastolatków w ogóle nie czyta książek! Przez to mają duże szanse, że obleją ważne testy gimnazjalne. Problem ten szczególnie dotyczy chłopców, bo to właśnie oni znacznie rzadziej sięgają po książki i zdecydowanie mniej chętnie poświęcają czas na naukę.

Egzaminy gimnazjalne 2015 już niedługo, więc to ostatni moment na intensywną naukę. Niestety, wszystko wskazuje na to, że sporo gimnazjalistów może mieć problemy z uzyskaniem satysfakcjonujących wyników na testach. Wszystko przez to, że nie czytają książek! Na jaw wyszło, że aż 14 proc. nastolatków nie sięga po książki. Wobec tego istnieją niewielkie szanse, że dzieci, które nie czytają książek z łatwością zdadzą egzaminy gimnazjalne. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w dużej mierze jest to wina rodziców! Dzieciom brakuje bowiem bodźca, który zachęciłby je do sięgania po książki. A warto wiedzieć, że dzięki literaturze najmłodsi pogłębiają wiedzę, budują zasób słownictwa i pobudzają wyobraźnię. Czytanie rozwija zdolność do empatii i pobudza intelekt. Oczytana osoba lepiej radzi sobie w życiu i stawia czoło problemom. Dzieciom od najmłodszych lat powinno wpajać się nawyk czytania. Niestety, dla wielu jest to nieprzyjemny obowiązek, kojarzący się ze szkołą.

– Książki mają bardzo istotny wpływ na rozwój emocjonalny dziecka. Młodzi czytelnicy mogą sobie przepracować pewnego rodzaju zachowania, modele i emocje, właśnie czytając książki. Później, gdy spotykają się w dorosłym życiu, a może jeszcze wcale nie dorosłym, tylko w takim swoim własnym, dziecięcym, ale z różnymi problemami na swojej drodze, to dużo łatwiej jest im z nimi walczyć. W dzisiejszym świecie bardzo trudno o autorytety, poza tym często są one ambiwalentne. Dlatego książki bardzo często pomagają w tej drodze, podpowiadają – powiedziała Agnieszka Karp-Szymańska, współwłaścicielka CzasDzieci.pl, w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Lifestyle.

Co ciekawe, agencja informacyjna Newseria Lifestyle informuje, że w gimnazjach to chłopcy znacznie rzadziej czytają książki. Może się okazać, że to właśnie oni będą mieć największe problemy z egzaminami gimnazjalnymi. Interesujący jest także fakt, ze chłopcy częściej czytają książki w szkole podstawowej. Może to oznaczać, że gdy są w wieku gimnazjalnym, całkiem tracą zainteresowanie książkami i nauką, a swoją uwagę poświęcają innym tematom.